ISO 14001 Certifikácia

Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva

Súlad s ISO 14001
zaisťuje, zákazníkov, dodávateľov, trh,
a sociálny systém na životné prostredie

čítať ďalej

OHSAS 18001

Certifikácia bezpečnosti pri práci

ANCCP CA vykonáva audity zhody
Systém riadenia zdravotníctva
a bezpečnosť pri práci

čítať ďalej

Home

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV

Systémy manažérstva firiem predstavujú “organizačnú metódu”, ktorá umožňuje, aby si firmy pomocou nástrojov a metodológií vytvorili internú štruktúru, komplexne riadiacu ich fungovanie a aby si prostredníctvom politík a postupov zaviedli prístup, založený na zadefinovaní kvantifikovateľných cieľov neustáleho zlepšovania: metódu na hodnotenie efektívnosti a účinnosti firemných procesov, identifikovanie kritických bodov a navrhnutie adekvátnych nápravných opatrení.

Certifikácia prostredie

EN ISO 14001: 2015

Prostredníctvom certifikovania systémov environmentálneho manažérstva ANCCP Certification Agency overuje zhodu s požiadavkami normy EN ISO 14001. Toto overenie je vykonávané akreditovaným orgánom, ktorý je nezávislý od hodnotenej firmy.

čítať viac »

bezpečnostná certifikácia

BS OHSAS 18001: 2007

Pri certifikácii BS OHSAS 18001 ANCCP Certification Agency ako akreditovaný orgán overuje zhodu z požiadavkami systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , vďaka ktorej podnik nadobúda väčšiu „konkurenčnú“  hodnotu na trhu.

čítať viac »