ISO 14001 Certifikácia

Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva

Súlad s ISO 14001
zaisťuje, zákazníkov, dodávateľov, trh,
a sociálny systém na životné prostredie

čítať ďalej

OHSAS 18001

Certifikácia bezpečnosti pri práci

ANCCP CA vykonáva audity zhody
Systém riadenia zdravotníctva
a bezpečnosť pri práci

čítať ďalej

Home

SYSTEMS MANAGEMENT

Je spôsob organizácie, ktorý umožňuje spoločnostiam zakladať sa, vytvárať vnútornú štruktúru, nástroje a metodológiu, /spôsob riadenia jej celkovej činnosti, aktivitu, prácu/ a súčasne s tým aj zavedenie prostredníctvom zásad a postupov prístup, založený na určenie merateľných cieľov pre neustále zlepšovanie: metódu pre zhodnotenie, (je určená na zhodnotenie výsledkov), účinnosti a efektivity podnikových postupov a pre zistenie problémov a navrhovanie vhodných opatrení na nápravu.

Certifikácia prostredie

EN ISO 14001/2004

Prostredníctvom certifikácie systému riadenia z hľadiska ochrany životného prostredia, spoločnosť ANCCP Certification Agency, overuje súlad s požiadavkami normy STN EN ISO 14001. Toto overenie sa vykonáva akreditovaným subjektom, ktorý je “nezávislý” od hodnotenej spoločnosti.

čítať ďalej »

bezpečnostná certifikácia

BS OHSAS 18001/2007

Podľa BS OHSAS 18001, spoločnosť ANCCP Certification Agency, overuje ako akreditovaná spoločnosť, /organizácia/, súlad s požiadavkami, vo vzťahu k “Systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci”, ktorými dáva hodnotenej spoločnosti vyššiu konkurenčnú hodnotu na trhu.

čítať ďalej »